Особлива інформація

23.02.2017 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛIБ” 2….

17.10.2016 року Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та  достовірність інформації, наданої для розкриття…

31.08.2016 року Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та…

19.04.2016 р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада…

05.10.2015 року Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство…

23.04.2015 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство Ідентифікаційний…

24.02.2015 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство Ідентифікаційний…

31.12.2014 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство Ідентифікаційний…

31.10.2014 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство Ідентифікаційний…

22.07.2014 року Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство Ідентифікаційний…