10.04.2012 року

Повідомлення про внесення змін до порядку денного

чергових загальних зборів акціонерів  ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Шановні акціонери!

          Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (код ЄДРПОУ 05509694) повідомляє про зміни у порядку денному чергових загальних зборів акцонерів, які відбудуться 24 квітня 2012 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

         Доповнити порядок денний зборів наступними питаннями:

1. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

2. Про надання згоди на укладання генеральної угоди,кредитних договорів.

3. Про вирішення питання про передачу в заставу (іпотеку) майна Товариства.

4. Визначення уповноваженої особи на укладання від імені товариства генеральної угоди, кредитних договорів та договорів застави (іпотеки).

Оголошення про проведення зборів було надруковано в «Бюлетень. Цінні папери України» №48 від 15.03.2012р.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б.

Телефон для довідок 0/332/ 252346.

Правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»