11.03.2013 року

До уваги акціонерів ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

          Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (далі Товариство) відбудуться 23 квітня 2013 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

          Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів.

          Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 17.04.2013 року.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Про обрання лічильної комісії.

3. Звіт Правління товариства про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.

4. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2012 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2012 рік.

7. Про розподіл чистого прибутку за 2012 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2012 рік.

8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, а саме збільшення ліміту кредитування в рамках діючої Генеральної угоди про здійснення кредитування №0030/2012 від 28.05.2012р. на суму до 15.000.000,0 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень) (включно) укладеної з ПАТ «Кредобанк».

9. Визначення уповноваженої особи на укладання від імені товариства змін до Генеральної угоди про здійснення кредитування №0030/2012 від 28.05.2012р. та всіх інших договорів необхідних для збільшення ліміту кредитування.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б.

Відповідальна особа за ознайомлення з документами Гуменюк Олена Володимирівна.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок 0/332/ 252346.