20.08.2020 року
Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”,

код за ЄДРПОУ 05509694, (далі – Товариство), відповідно до вимог п. 10 розділу І Положення про розкоття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826 (далі – Положення) повідомляє про несвоєчасне розміщення інформації про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Несвоєчасне розміщення повідомлення відбулось у зв’язку із технічних причин та у звязку з заходами вжитими Товариством у звязку з поширенням COVID-19 (дистанційна робота працівників), що унеможливило доступ до сайту smida.gov.ua з електронним цифровим підписом. Та таке несвоєчасне розміщення повідомлення не спричинило порушення прав акціонерів, оскільки Товариством, вчасно, 16.07.2020 року було розміщено повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на власній веб-сторінці http://hlib.teremno.com.ua/ та за 30 днів до проведення зборів було надіслано повідомлення про проведення загальних  зборів акціонерів Товариства – персонально кожному із акціонерів.

Враховуючи викладене вище, Товариством  було вжито заходів та розміщено повідомлення про проведення  загальних зборів Товариства у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 20.08.2020 року.

 

Голова правління ПраТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»