01.10.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕРЕМНО ХЛІБ”
  2. Код за ЄДРПОУ: 05509694
  3. Місцезнаходження: 43008 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13 Б
  4. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 780986 , (0332) 787300
  5. Електронна поштова адреса: info@teremno.com.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення

Дата прийняття рішення: 18.09.2018 року. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРЕМНО ХЛІБ”. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 26.09.2018 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕРЕМНО ХЛІБ”. Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕРЕМНО ХЛІБ”.

III. Підпис

 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 2. Голова правління                                    Тищенко А.О.                                                27.09.2018