11.06.2014 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

  1. Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694
  4. Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б
  5. Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86
  6. Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Зміст інформації:

         В результаті поданої заяви у зв’язку з виходом на пенсію головного бухгалтера Абрамчук І.М.,   згідно наказу №157 від 10 червня 2014 року звільнено з посади головного бухгалтера Абрамчук Ірини Михайлівни а також призначено нового головного бухгалтера.

 

Звільнено головного бухгалтера:

Абрамчук Ірину Михайлівну  (паспорт АС 883633, виданий 11.06.2003 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. За корисливі та посадові злочини судимості не мала. Перебувала на даній посаді з 16.07.2003р. по 10.06.2014р.

Прийнято на посаду головного бухгалтера: (наказ №158 від 10 червня 2014р.)

Докай Наталію Іванівну (паспорт АС 240537, виданий  12.11.1997р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Попереднє місце роботи – Луцький міський центр зайнятості. За корисливі та посадові злочини судимості не мала. Призначена на дану посаду безстроково.

 

Голова правління  А.О.Тищенко