18.04.2013 року

Відомості

про зміну складу посадових осіб емітента

1. Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694

4. Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

5. Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86

6. Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Зміст інформації:

         Наглядовою радою ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ», Протокол №25 від 17.04.2013 року звільнити в зв′язку з достроковим припиненням контракту з посади голови правління Остапову Антоніну Павлівну, паспорт АС 658148, виданий 01.03.2000р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0034%, виконувала обов′язки голови правління з 10.06.2003р. та призначити з 18 квітня 2013р. на посаду голови правління Тищенко Андрія Олексійовича, паспорт АР 169240, виданий 19.06.1999р. Ленінським РВ УМВС України в місті Севастополі строком на 3 роки, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, перебував на посаді керівника Харківського регіонального підрозділу ПрАТ «Датагруп».

 Всі вищезазначені особи судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі і посадові злочини не мають.  

Голова правління Тищенко А.О.