19.04.2016 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
18.04.2016припинено повноваженняГолова правлiнняТищенко Андрiй ОлексiйовичАР 169240
19.06.1999 Ленiнським РВ УМВС України у м. Севастополi
0

Зміст інформації:

     Перебував на данiй посадi з 17.04.2013р. по 17.04.2016р.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. (Припинено повноваження у зв’язку iз закiнченням термiну, на який обирався 17.04.2016р.)

18.04.2016

обрано

Голова правлiння

Тищенко Андрiй Олексiйович

АР 169240
19.06.1999 Ленiнським РВ УМВС України у м. Севастополi

0

Зміст інформації:

    Обраний на дану посаду термiном на 3 (три) роки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
(Обрано згiдно рiшення Наглядової ради товариства протокол №12 вiд 18 квiтня 2016р.)
Попередня посада, яку займав Харкiвський регiональний пiдроздiл ПрАТ “Датагруп”, керiвник