22.07.2014 року

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

  1. Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694
  4. Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б
  5. Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86
  6. Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Зміст інформації:

         Наглядовою радою ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ», Протокол №47 від 22.07.2014 року в зв’язку із закінченням терміну повноважень члена правління Абрамчук Ірини Михайлівни обрано нового члена правління Сінкевича Владислава Олеговича.

  Припинення повноважень члена правління:

Абрамчук Ірини Михайлівни  (паспорт АС 883633, виданий 11.06.2003 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебувала на даній посаді з 28.08.2004р. по 22.07.2014р.

 
Обрано члена правління: (протокол №47 від 22 липня 2014р.)

Сінкевича Владислава Олеговича (паспорт АС №006965, виданий  05.04.1996 року, Луцьким МУ УМВС України у Волинській). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Попереднє місце роботи – Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» – директор фінансовий.

Обраний на дану посаду терміном на 3 (три) роки.

 

Всі вищезазначені особи судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі і посадові злочини не мають. 

 

Голова правління  А.О.Тищенко