23.04.2015 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

  1. Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694
  4. Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б
  5. Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86
  6. Електронна поштова адреса: info@teremno.com.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

     Зміст інформації:

         Загальними зборами акціонерів протокол №1 від 22.04.2015 року припинено повноваження членів Наглядовою радою ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Гуменюк Ганни Омелянівни та Чернишової Олени Миколаївни, членів Ревізійної комісії Нечипорук Наталії Григорівни, Драпчинської Надії Петрівни, Вегери Надії Василівни водночас обрано новий склад Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Припинення повноважень членів Наглядової ради:

Чернишова Олена Миколаївна  (паспорт НА 058659 16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.). Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 48.188316%. Перебувала на даній посаді з 24.04.2012р. по 22.04.2015р.

Гуменюк Ганна Омелянівна (паспорт НА 399151 04.10.1997 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.) Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 48.188316%. Перебувала на даній посаді з 24.04.2012р. по 22.04.2015р.

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії:

Нечипорук Наталія Григорівна (паспорт АЮ 116350 19.12.2009 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.) Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 0.00000509%. Перебувала на даній посаді з 24.04.2012р. по 22.04.2015р.

Драпчинська Надія Петрівна (паспорт АС 342823 03.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.) Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 0.0002%. Перебувала на даній посаді з 24.04.2012р. по 22.04.2015р.

Вегера Надія Василівна (паспорт АС 552429 11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.) Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 0.0014%. Перебувала на даній посаді з 24.04.2012р. по 22.04.2015р.

 Обрано членів Наглядової ради: (протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 22 квітня 2015р.)

Чернишова Олена Миколаївна  (паспорт НА 058659 16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.). Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 48.188316%. Попереднє місце роботи – акціонер.

Обрана на дану посаду терміном на 3 (три) роки.

Гуменюк Ганна Омелянівна (паспорт НА 399151 04.10.1997 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.) Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 48.188316%. Попереднє місце роботи – акціонер.

Обрана на дану посаду терміном на 3 (три) роки.

Обрано членів Ревізійної комісії: (протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 22 квітня 2015р.)

Іпатюк Інна Юріївна (паспорт АЮ 021753 04.10.2006р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області) Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Попереднє місце роботи – ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» начальник булочного та кондитерських цехів.

Обрана на дану посаду терміном на 3 (три) роки.

Драпчинська Надія Петрівна (паспорт АС 342823 03.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.) Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 0.0002%. Попереднє місце роботи – ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» начальник хлібного цеху.

Обрана на дану посаду терміном на 3 (три) роки.

Вегера Надія Василівна (паспорт АС 552429 11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.) Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 0.0014%. Попереднє місце роботи – ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» начальник зміни хлібного цеху.

Обрана на дану посаду терміном на 3 (три) роки.

Всі вищезазначені особи судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі і посадові злочини не мають. 

 

Голова правління  А.О.Тищенко