24.02.2015 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

  1. Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694
  4. Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б
  5. Міжміський код, телефон та факс (0332)787300
  6. Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Зміст інформації:

            Наглядовою радою ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ», Протокол №51 від 23.02.2015 року в зв’язку із поданою заявою про звільнення члена правління Сінкевича Владислава Олеговича обрано нового члена правління Гневик Людмилу Анатоліївну;

        Звільнення  головного бухгалтера Докай Наталії Іванівни із з займаної посади за власним бажанням та призначення нового головного бухгалтера Любчич Наталію Петрівну.

 
Припинення повноважень члена правління:

Сінкевича Владислава Олеговича (паспорт АС №006965, виданий  05.04.1996 року, Луцьким МУ УМВС України у Волинській обл.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на даній посаді з 22.07.2014р. по 23.02.2015р.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

 
Обрано члена правління: (протокол Наглядової ради товариства №51 від 23 лютого 2015р.)

Гневик Людмилу Анатоліївну (паспорт АС №987415, виданий  27.09.2005 року, Луцьким МВ УМВС України у Волинській обл.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Попереднє місце роботи – Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» – директор фінансовий з 26.01.2015р., обіймала посади протягом останніх п’яти років: з 01.08.2008р. по 08.04.2013р. ТОВ «Континіум-Трейд» – заступник директора з економіки та фінансів; з 15.04.2013р. по 01.08.2013р. – ПП Леонтьєв С.П. фінансовий директор.  

Обрана на дану посаду терміном на 3 (три) роки.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

 
Звільнено головного бухгалтера:

            Докай Наталію Іванівну (паспорт АС240537, виданий 12.11.1997р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на даній посаді з 10.06.2014р. по 23.02.2015р.)

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

 
Прийнято на посаду головного бухгалтера (наказ №49 від 23.02.2015р.) Любчич Наталію Петрівну (паспорт АС №323078 виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинській області 05.08.1997р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Попереднє місце роботи – ТзОВ «Інтер Буд Вест Груп» головний бухгалтер, обіймала посади протягом останніх п’яти років: з 27.08.2009р. по 23.11.2010р. ТзОВ «СМП» головний бухгалтер, з 19.05.2011р. по 28.07.2011р. ТзОВ «Укр-Фуд» головний бухгалтер, ТзОВ «Євро-Центр» головний бухгалтер за сумісництвом; з 10.08.2011р. по 10.05.2012р. ПП «Канц-Лідер» головний, провідний бухгалтер; з 06.09.2012р. по 02.07.2013р. ТзОВ «Інтер Буд Вест» головний бухгалтер, з 02.08.2013р. по 18.02.2015р. ТзОВ «Інтер Буд Вест Груп» головний бухгалтер.  Призначена на посаду безстроково.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

Голова правління  А.О.Тищенко