31.05.2012 року

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

1.     Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

2.     Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694

4.     Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

5.     Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86

6.     Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua

7.     Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента.          

          Рішення про отримання кредиту було прийняте на чергових загальних зборах акціонерів  товариства 24.04.2012 року.Кредит надається позичальнику на рефінансування кредитної заборгованості згідно кредитних договорів заключених з ПАТ «Промінвестбанк».Кредит надано Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807862, місцезнаходження м. Львів, вул. Сахарова, 78.        

          Генеральний договір про здійснення кредитування з видами кредитних операцій: інвестиційні кредити, кредитні лінії (крім кредитної лінії «Бізнес-актив»), обігові кредити, гарантії платежу, тендерні гарантії, авалювання векселів.

Вартість чистих активів станом на 01.01.2012р. – 30 654 тис. грн.

В забезпечення кредитних зобов’язань надається наступна іпотека нерухомості, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Дата підписання генерального договору 28.05.2012р. Кредит та графік погашення визначається Додатковими договорами до генерального договору. Кредит надається траншами:

1.     Додатковий договір №1 від 28.05.2012р.:

–      дата отримання кредиту – 30.05.2012р.; сума – 3 924,00 тис. грн.; дата закриття кредиту –  27.05.2014р.;

–       дата отримання кредиту – 31.05.2012р.; сума – 1 734,2 тис. грн.; дата закриття кредиту –  27.05.2014р.

2.      Додатковий договір №2 від 28.05.2012р.: дата отримання кредиту – 31.05.2012р.; сума – 2 832,6 грн.; дата закриття кредиту –  27.05.2017р.

Наступні транші – поповнення обігових коштів.

Загальна сума кредиту згідно генерального договору 12 000,0 тис. грн., процентна ставка не більше ніж 20,50% річних у гривні.

Строк,  на який укладено генеральний договір становить 60 місяців (з 28.05.2012 року по 27.05.2017 року включно).

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року (у відсотках) 39,15%

Голова правління  А.П.Остапова