05.06.2018 року
Інформація

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 01 червня 2018 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код 05509694), що відбудуться 07 червня 2018 року Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18907588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.