09.09.2016 року

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

Проекти рішень загальних зборів акціонерів:

1

Про обрання  лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

 

 

Доручити підрахунок голосів членам реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію  акціонерів, в наступному складі:

– Остапов Олександр Володимирович – голова комісії;

– Зомбер Наталія Анатоліївна – член комісії;

– Маляр Володимир Леонідович – член комісії.

Обрати голову та секретаря в складі, а саме:

Тищенко Андрій Олексійович – голова Загальних зборів,

Гуменюк Олена Володимирівна – секретар Загальних зборів.

 

2

Прийняття рішення про внесення змін до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. укладеного з ПАТ «Кредобанк» в частині: продовження терміну дії Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. до 27.05.2019 року  та отримання в межах Генерального договору кредитів.

 

Звернутись ­­­­­­­­­­­­­­­­в ПАТ «Кредобанк» із клопотанням продовжити термін дії Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р  до 27.05.2019 року та отримання в межах Генерального договору кредитів.

Делегувати наглядовій раді товариства повноваження по затвердженню своїм протоколом повного тексту змін (проекту додаткової угоди) до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. у відповідності до істотних умов, передбачених цим пунктом.

 

3

 

Про вирішення питання про передачу(збереження) в заставу (іпотеку) майна Товариства забезпечення кредитних договорів або можливістю надання нового за потреби.

 

Звернутись ­­­­­­­­­­­­­­­­в ПАТ «Кредобанк» із клопотанням внести зміни до Договору іпотеки № 0030/2012/S-3 від 29.05.2012 в частині продовження його дії на термін дії Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. Делегувати наглядовій раді товариства повноваження по затвердженню своїм протоколом повного тексту змін (проекту додаткової угоди) до Договору іпотеки 0030/2012/S-3 від 29.05.2012 у відповідності до істотних умов, передбачених цим пунктом. А також, делегувати Наглядовій раді товариства повноваження (у разі потреби/на вимогу Банку)приймати рішення про надання в забезпечення за Генеральним договором №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. іншого майно підприємства та визначення уповноваженої особи на підписання всіх необхідних, для цієї дії, документів.

4

Про надання згоди на звернення із клопотанням до Чернишової О.М., ТзОВ «ХК «Хлібні інвестиції», ТзОВ «Перший столичний хлібозавод», ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» щодо виступу  фінансовим поручителем по кредитних зобов’язаннях ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» перед ПАТ «Кредобанк», які виникнуть в зв’язку із продовженням терміну дії  Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р.

 

Звернутися із клопотанням до Чернишової О.М., ТзОВ «ХК «Хлібні інвестиції», ТзОВ «Перший столичний хлібозавод», ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» щодо виступу  фінансовим поручителем по кредитних зобов’язаннях ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» перед ПАТ «Кредобанк», які виникнуть в зв’язку із продовженням терміну дії  Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р

 

5

Визначення уповноваженої особи на укладання від імені товариства кредитних договорів,  та договорів застави (іпотеки).

 

 

Надати повноваження  Голові правління Тищенку Андрію Олексійовичу, а у разі його відсутності заступнику голови правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Басюк Валерію Миколайовичу на укладення та підписання від імені  ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» змін до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р,  додатковий договір про відкриття кредитної лінії в межах Генерального договору  №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р., зміни до договору іпотеки після затвердження повного тексту змін до вказаних договорів протоколом Наглядової ради Товариства, а також  інші документи щодо кредитної операції, з правом комерційного визначення істотних та інших умов таких договорів та документів.

 

6

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

 

Рішення по даному питанню не приймати.

7

Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (з зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Затвердження протоколу про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій

Рішення по даному питанню не приймати.

8

Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

 

Рішення по даному питанню не приймати.

9

Визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

 

Рішення по даному питанню не приймати.

09.09.2016 року

          Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 13 жовтня 2016 року о 15.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

          Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 14.00 до 14.50 години у день та за місцем проведенням позачергових Загальних зборів.

         Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 07.10.2016 року.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання  лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення про внесення змін до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. укладеного з ПАТ «Кредобанк» в частині: продовження терміну дії Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. до 27.05.2019 року  та отримання в межах Генерального договору кредитів.

3. Про вирішення питання про передачу(збереження) в заставу (іпотеку) майна Товариства забезпечення кредитних договорів або можливістю надання нового за потреби.

4. Про надання згоди на звернення із клопотанням до Чернишової О.М., ТзОВ «ХК «Хлібні інвестиції», ТзОВ «Перший столичний хлібозавод», ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» щодо виступу  фінансовим поручителем по кредитних зобов’язаннях ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» перед ПАТ «Кредобанк», які виникнуть в зв’язку із продовженням терміну дії  Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р.

5. Визначення уповноваженої особи на укладання від імені товариства кредитних договорів,  та договорів застави (іпотеки).

6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

7. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (з зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Затвердження протоколу про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій.

8. Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

9. Визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

          Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б (кабінет юрисконсульта).

          Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, – hlib.teremno.com.ua

          Відповідальна особа за ознайомлення з документами Гуменюк Олена Володимирівна.

          При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок 0/332/ 787300.

          Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» №169 від 12.09.2016р.

Голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»