12.04.2019 року

Інформація

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 10 квітня 2019 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код 05509694), що відбудуться 16 квітня 2019 року. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18907588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Інформація про к-ть акцій2.docx.p7s

Інформація про к-ть акцій2.docx.p7s.p7s