14.09.2018 року

Інформація

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 12 вересня 2018 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код 05509694), що відбудуться 18 вересня 2018 року. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18907588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.