23.03.2021 року

До уваги акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

(ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» – ідентифікаційний код юридичної особи 05509694)

що знаходиться за адресою: 43003, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

У відповідності до п.11 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. (далі – Положення), повідомляє про спростування недостовірної інформації, викладеної в Повідомленні про проведення 21.04.2021 року чергових загальних зборах акціонерів товариства, яке було розміщене, яке було розміщено 19 березня 2021 року в 15:15:01 в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті о 09:00, у зв’язку з виявленою арифметичною помилкою, допущеною в тексті вищезазначеного Повідомлення, а саме в тексті «Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 16 квітня 2021 року (станом на 24 годину).», правильним вважати дату 15 квітня 2021 року.

Товариством було виявлено недостовірну інформацію 22.03.2021 р.

Виявлена помилка у тексті Повідомлення про проведення 21.04.2021р. чергових загальних зборах акціонерів товариства виправлена, виправлена інформація тексту Повідомлення проведення 21.04.2021 року чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» буде розміщена товариством одночасно з цим спростуванням згідно вимог чинного законодавства України.

Голова правління В.О. Волков

Спростування.pdf

Спростуванняо.pdf.p7s