Нерегулярна інформація

Н23062023

23.06.2023 року
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”, код за ЄДРПОУ 05509694, (далі – Товариство або емітент), відповідно до вимог п. 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826 (далі – Положення) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента, а саме: «відомості про зміну складу посадових осіб емітента», яке було виявлено емітентом самостійно – 23.06.2023 р.

Дата вчинення дії: 19.06.2023 року (припинено повноваження члена Правління, обрано члена Правління, обрано заступника голови правління)

Обґрунтування причин несвоєчасного розміщення:

Несвоєчасне розміщення повідомлення відбулось у зв’язку з організаційно-технічними причинами.

Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів здійснено:

1) Відповідно до вимог Положення, розкриття інформації на веб-сайті Емітента

здійснено 23.06.2023 року (адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщена особлива

інформація: http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html);

2) Розкриття інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР

Здійснено 23.06.2023 року на сайті https://smida.gov.ua/db/prof/feed/.

3) Подання інформації до НКЦПФР: 23.06.2023 року.

4) Повідомлення про несвоєчасне розкриття розміщено на веб-сайті Емітента:

23.06.2023 року.

Голова правління ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»                         Віктор ВОЛКОВ

Несвоєчасне розкриття (припинення, призначення правління).docx.p7s

Несвоєчасне розкриття (припинення, призначення правління).docx

Н23062023

23.06.2023 року
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”, код за ЄДРПОУ 05509694, (далі – Товариство або емітент), відповідно до вимог п. 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826 (далі – Положення) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента, а саме: «відомості про зміну складу посадових осіб емітента», яке було виявлено емітентом самостійно – 23.06.2023 р.

Дата вчинення дії: 19.06.2023 року (призначення – Голова правління)

Обґрунтування причин несвоєчасного розміщення:

Несвоєчасне розміщення повідомлення відбулось у зв’язку з організаційно-технічними причинами.

Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів здійснено:

1) Відповідно до вимог Положення, розкриття інформації на веб-сайті Емітента

здійснено 23.06.2023 року (адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщена особлива

інформація: http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html);

2) Розкриття інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР

Здійснено 23.06.2023 року на сайті https://smida.gov.ua/db/prof/feed/.

3) Подання інформації до НКЦПФР: 23.06.2023 року.

4) Повідомлення про несвоєчасне розкриття розміщено на веб-сайті Емітента:

23.06.2023 року.

Голова правління ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»                         Віктор ВОЛКОВ

Несвоєчасне розкриття (зміна складу посадових осіб).docx.p7s

Несвоєчасне розкриття (зміна складу посадових осіб).docx

Н27032023

27.03.2023 року
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”, код за ЄДРПОУ 05509694, (далі – Товариство або емітент), відповідно до вимог п. 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826 (далі – Положення) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента, а саме: «відомості про зміну складу посадових осіб емітента», яке було виявлено емітентом самостійно – 27.03.2023 р.

Дата вчинення дії: 09.03.2023 року (припинення повноважень голови Наглядової ради, члена Наглядової ради)

Обґрунтування причин несвоєчасного розміщення:

Несвоєчасне розміщення повідомлення відбулось у зв’язку з організаційно-технічними причинами, які на даний момент є вирішеними (в т.ч.  зміна телекомунікаційного провайдера, зменшення кількості працівників відповідної кваліфікації – призведені також через воєнний стан/воєнні дії).

Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів здійснено:

1) Відповідно до вимог Положення, розкриття інформації на веб-сайті Емітента

здійснено 27.03.2023 року (адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщена особлива

інформація: http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html);

2) Розкриття інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР

Здійснено 27.03.2023 року на сайті https://smida.gov.ua/db/prof/feed/.

3) Подання інформації до НКЦПФР: 27.03.2023 року.

4) Повідомлення про несвоєчасне розкриття розміщено на веб-сайті Емітента:

27.03.2023 року.

Голова правління ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»                       Віктор ВОЛКОВ

Несвоєчасне розкриття (зміна складу посадових осіб).docx.p7s

Несвоєчасне розкриття (зміна складу посадових осіб).docx

Н27032023

27.03.2023 року

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”, код за ЄДРПОУ 05509694, (далі – Товариство або емітент), відповідно до вимог п. 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826 (далі – Положення) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента, а саме: «відомості про зміну складу посадових осіб емітента», яке було виявлено емітентом самостійно – 27.03.2023 р.

Дата вчинення дії: 09.03.2023 року (припинення повноважень голови Наглядової ради, члена Наглядової ради)

Обґрунтування причин несвоєчасного розміщення:

Несвоєчасне розміщення повідомлення відбулось у зв’язку з організаційно-технічними причинами, які на даний момент є вирішеними (в т.ч.  зміна телекомунікаційного провайдера, зменшення кількості працівників відповідної кваліфікації – призведені також через воєнний стан/воєнні дії).

Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів здійснено:

1) Відповідно до вимог Положення, розкриття інформації на веб-сайті Емітента

здійснено 27.03.2023 року (адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщена особлива

інформація: http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html);

2) Розкриття інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР

Здійснено 27.03.2023 року на сайті https://smida.gov.ua/db/prof/feed/.

3) Подання інформації до НКЦПФР: 27.03.2023 року.

4) Повідомлення про несвоєчасне розкриття розміщено на веб-сайті Емітента:

27.03.2023 року.

Голова правління ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»                       Віктор ВОЛКОВ

Несвоєчасне розкриття (надання згоди на вчинення значних правочинів).docx.p7s

Несвоєчасне розкриття (надання згоди на вчинення значних правочинів).docx

Н27032023

27.03.2023 року

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”, код за ЄДРПОУ 05509694, (далі – Товариство або емітент), відповідно до вимог п. 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826 (далі – Положення) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента, а саме: «про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», яке було виявлено емітентом самостійно – 27.03.2023 р.

Дата вчинення дії: 09.03.2023 року (про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Обґрунтування причин несвоєчасного розміщення:

Несвоєчасне розміщення повідомлення відбулось у зв’язку з організаційно-технічними причинами, які на даний момент є вирішеними (в т.ч.  зміна телекомунікаційного провайдера, зменшення кількості працівників відповідної кваліфікації – призведені також через воєнний стан/воєнні дії).

Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів здійснено:

1) Відповідно до вимог Положення, розкриття інформації на веб-сайті Емітента

здійснено 27.03.2023 року (адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщена особлива

інформація: http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html);

2) Розкриття інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР

Здійснено 27.03.2023 року на сайті https://smida.gov.ua/db/prof/feed/.

3) Подання інформації до НКЦПФР: 27.03.2023 року.

4) Повідомлення про несвоєчасне розкриття розміщено на веб-сайті Емітента:

27.03.2023 року.

Голова правління ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»                       Віктор ВОЛКОВ

Несвоєчасне розкритт(попереднє значний правочин).docx.p7s

Несвоєчасне розкритт(попереднє значний правочин).docx

Н20082020

20.08.2020 року
Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”,

код за ЄДРПОУ 05509694, (далі – Товариство), відповідно до вимог п. 10 розділу І Положення про розкоття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826 (далі – Положення) повідомляє про несвоєчасне розміщення інформації про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Несвоєчасне розміщення повідомлення відбулось у зв’язку із технічних причин та у звязку з заходами вжитими Товариством у звязку з поширенням COVID-19 (дистанційна робота працівників), що унеможливило доступ до сайту smida.gov.ua з електронним цифровим підписом. Та таке несвоєчасне розміщення повідомлення не спричинило порушення прав акціонерів, оскільки Товариством, вчасно, 16.07.2020 року було розміщено повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів на власній веб-сторінці http://hlib.teremno.com.ua/ та за 30 днів до проведення зборів було надіслано повідомлення про проведення загальних  зборів акціонерів Товариства – персонально кожному із акціонерів.

Враховуючи викладене вище, Товариством  було вжито заходів та розміщено повідомлення про проведення  загальних зборів Товариства у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 20.08.2020 року.

 

Голова правління ПраТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Н20042019

20.04.2019 року

Підсумки голосуваня.docx.p7s

Підсумки голосування (Прийняті рішення)

на загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

(код за ЄДРПОУ 05509694)

м. Луцьк                                                               від 16 квітня 2019 року

Місце проведення: Україна, місто Луцьк, проспект Відродження, 24, (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Загальні збори акціонерів розпочато об 13-00 год.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінця Івана Андрійовича, Маляра Володимира Леонідовича.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Зомбера Віктора Леонідовича Головою зборів, Обрати секретарем загальних зборів Бабінця Івана Андрійовича.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1)         Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2)         Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

3)  Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік.

5) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік.

6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)  Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

– час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

– час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною..

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)  Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

А) затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2018 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік;

Б) суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Н18092018

18.09.2018 року
Рішення прийняті

на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

(код за ЄДРПОУ 05509694)

м. Луцьк                                                               від 28 вересня 2018 року

Місце проведення: Україна, місто Луцьк, проспект Відродження, 24, (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Загальні збори акціонерів розпочато об 13-00 год.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінця Івана Андрійовича, Маляра Володимира Леонідовича.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання секретаря загальних зборів.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати секретарем загальних зборів Зомбер Віктора Леонідовича.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 16.07.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», скорочене найменування – з «ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ».

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Тищенка Андрія Олексійовича та секретаря загальних зборів  Зомбер Віктора Леонідовича  підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції,визнання такими що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом затвердження їх в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність, положення «Про Ревізійну комісію».

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юрiївни.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

КандидатКількість голосів для кумулятивного голосування
Чернишова Олена Миколаївна , акціонер18 907 588
Гуменюк Ганна Юріївна, представник акціонера – Голтва Павло Сергійович18 907 588

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Чернишова Олена Миколаївна , акціонер.

2. Гуменюк Ганна Юріївна, представник акціонера – Голтва Павло Сергійович.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

“ЗА” – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Драпчинської Надiї Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни, Iпатюк Iнни Юрiївни.

Н08062018

08.06.2018 року
Рішення прийняті
на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
(код за ЄДРПОУ 05509694)
м. Луцьк від 07 травня 2018 року
Місце проведення: Україна, місто Луцьк, проспект Відродження, 24, (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).
Загальні збори акціонерів розпочато об 13-00 год.
Проводилось голосування по питанню «Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Обрати лічильну комісію Зборів у складі:
Остапов Олександр Володимирович – Голова лічильної комісії;
Зомбер Наталія Анатоліївна – Член лічильної комісії;
Маляр Володимир Леонідович – Член лічильної комісії.
2. Секретарем Зборів обрати Зомбер Віктор Леонідович.
3. Затвердити наступний порядок проведення зборів:
– Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин. – Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин. – Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин. – Для виступів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.
– Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.
– Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. – шляхом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».
– Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.
2
– Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства» здійснює Тимчасова лічильна комісія
– Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
– Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
– Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства та секретар.
– З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
Проводилось голосування по питанню «Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 07.06.2018 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 07.06.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.
Проводилось голосування по питанню «Розгляд Звіту Правління товариства про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
3
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт Голови Правління про роботу Товариства за 2017 рік затвердити.
Проводилось голосування по питанню «Розгляд Звіту Наглядової Ради про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, роботу Наглядової Ради визнати задовільною.
Проводилось голосування по питанню «Розгляд Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік.
Проводилось голосування по питанню «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
4
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за 2017 рік.
Проводилось голосування по питанню «Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2017 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити прибуток отриманий в 2017 році, згідно балансу Товариства в сумі 80,00 тис. грн. Затвердити нерозподілений прибуток в цілому в сумі 80 тис.грн. Прибуток отриманий в 2017 році не направляти на виплату дивідендів та залишити нерозподіленим .
Проводилось голосування по питанню «Про припинення повноважень ревізійної комісії у зв’язку із закінченням строку повноважень»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Припинити повноваження ревізійної комісії в складі голови Іпатюк І.Ю, членів ревізійної комісії: Драпчинської Н.П. Вегери Н.В. у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.
Проводилось голосування по питанню «Про обрання членів Ревізійної комісії»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат кумулятивного голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Іпатюк Інна Юріївна – 18 907 588 голосів (100%);
Драпчинська Надія Петрівна – 18 907 588 голосів (100%);
Вегера Надія Василівна –18 907 588 голосів (100%).
5
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3 осіб, а саме:
Іпатюк Інна Юріївна;
Драпчинська Надія Петрівна;
Вегера Надія Василівна.